Kto sme?

Whitney leaning against a railing on a downtown street

Ochutnávky vedieme zámerne tak, aby výsledkom bol zážitok z vína, zmyslového vnímania a príjemnej atmosféry. Preto je u nás možné zažiť degustáciu v inom ,,svetle” ako vo vinárstve. Navyše kladieme dôraz na vlastný výber vín a dávame predovšetkým do popredia menšie, poctivé a málo známe slovenské vinárstva, ktoré uprednostňujú kvalitu pred kvantitou.

Názov “O NÁS” používame zámerne. Za kvalitou stoja daľší ľudia, ktorí svojou poctivou prácou a kvalitnými surovinami prispievajú k tomu, aby hostia odchádzali s úsmevom a zážitkom. Počnúc samotnými rodinnými vinárstvami až po gazdiné, ktoré nám dodávajú dobroty a všetkých tých, ktorí zabezpečujú, aby akcia mohla prebehnúť v podobe a kvalite akú ju máte možnosť u nás zažiť.

Verím, že všetci hostia na našich degustáciách objavia, že cítiť vo víne tak mnoho vôní a chutí, nie je žiadna mágia, ani schopnosť pár obdarených. Tiež verím, že budú odchádzať s úsmevom a nadšení ako hostia na fotke.

Prečo ochutnávky v tme?

Pýtate sa či je to prostredníctvom vína možné? Je to možné prostredníctvom osvety o tom ako rozlišovať kvalitu a ako podporovať lokálnych kvalitných producentov. Všetko so všetkým súvisí. Napríklad ak kúpite lacný málo kvalitný tovar z opačnej strany zemegule, podporujete transport zaťažujúci životné prostredie. Pritom ste mohli podporiť za tie iste financie lokálneho producenta, získať kvalitnejšie produkty a ešte aj urýchľujete ekonomiku. Možno o žiadnom neviete alebo je problematické sa k tomu produktu dostať. Služby a povedomie je stále nedostatočné. Práve pre to s me tu my. Kvalitné víno je len jeden z našich prostriedkov. Pozrite si toto pekné krátke video vysvetľujúce ako všetko začína u nás a k nám sa všetko vracia.

Kam vlastne putujú financie zo vstupeniek?

Z peňazí, ktoré vyberieme na vstupenky kupujeme víno od vinárov, platíme priestory, techniku, náklady na web, jeho správu a na marketing. Inými slovami na samotný beh ochutnávok, aby stáli za to a aby to pre Vás bol zážitok + oddych.

Zvyšné financie hromadíme na dosiahnutie cieľov, ktoré sú popísané nižšie. Ciele, ktoré tam nie sú vypísané sú navyše aj snaha zorganizovať nezávislú komisiu pre hodnotenie vín - resp. súťaž vín, založenú na inovatívnych pravidlách ale aj zakladanie nových vinohradov. Prečo? Toto je dôležité. Vedeli ste, že Slovensko spadlo z vyše 40 000 hektárov vinohradov na dnešných 8 000? Vinohradníctvo je na kolenách. A vinohradníctvo = poľnohospodárstvo.

Na znak toho, že netvoríme žiadne zisky a nepodnikáme, nemáme ani ako OZ založený živnostenský list. Je to preto, lebo skutočne nepodnikáme a teda, nie je potrebný. Dokonca nepredávame ani víno, ktoré Vám u nás tak chutí. Radšej Vás smerujeme vrámci našej činnosti späť na vinárov, ktorí víno produkujú. Vidíte aj vy za tým ten začarovaný kruh o podpore? Dúfame, že áno.